TUYỂN DỤNG
Đây là sản phẩm đầu tiên Kizuna mang đên Việt Nam. Đồng thời, vỏ bánh truyền thống cũng là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng tại hệ thống cửa hàng Beard Papa’s.

1

Beard Papa’s HCM Tuyển dụng tháng 3/2022

17/03/2022

Tin Tuyển dụng

Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm, Beard Papa’s HCM tuyển dụng gấp các vị trí sau: 1. Nhân viên cửa hàng Beard Papa’s Số lượng cần tuyển: 12 Thời hạn nộp hồ sơ: 30/05/2022 Mô tả công việc:

Ứng tuyển ngay icon-next

2

Beard Papa’s HCM Tuyển dụng tháng 3/2022

17/03/2022

Tin Tuyển dụng

Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm, Beard Papa’s HCM tuyển dụng gấp các vị trí sau: 1. Nhân viên cửa hàng Beard Papa’s Số lượng cần tuyển: 12 Thời hạn nộp hồ sơ: 30/05/2022 Mô tả công việc:

Ứng tuyển ngay icon-next

3

Beard Papa’s HCM Tuyển dụng tháng 3/2022

17/03/2022

Tin Tuyển dụng

Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm, Beard Papa’s HCM tuyển dụng gấp các vị trí sau: 1. Nhân viên cửa hàng Beard Papa’s Số lượng cần tuyển: 12 Thời hạn nộp hồ sơ: 30/05/2022 Mô tả công việc:

Ứng tuyển ngay icon-next

loadding