Liên hệ đặt bánh

SC Vivo City

L4 SC Vivo City, District 7, Ho Chi Minh City - Tel: (08) 3771 0549

Vincom Mega Mall Thao Dien

L4-02 Floor, Ha Noi Highway, District 2, Ho Chi Minh City - Tel: (08) 3744 6445

Vincom Center B

B3-21 Floor, 72 Le Thanh Ton str., Dist. 1, HCMC - Tel: (08) 393695 95

View map