Liên hệ đặt bánh

SC Vivo City

L4 SC Vivo City, District 7, Ho Chi Minh City - Tel: (08) 3771 0549

Vincom Mega Mall Thao Dien

L4-02 Floor, Ha Noi Highway, District 2, Ho Chi Minh City - Tel: (08) 3744 6445

Vincom Center B

B3-21 Floor, 72 Le Thanh Ton str., Dist. 1, HCMC - Tel: (08) 393695 95

View map

 • Cookie Green tea cream puff

  Tinh chất trà xanh tốt cho sức khoẻ và sản khoái tinh thần

  Giá: 39.000 VNĐ

 • Eclair Choux Green Tea Cream Puffs

  Với tinh chất trà xanh tốt cho sức khỏe, sảng khoái tinh thần hòa lẫn nhân kem.

  Giá: 43.000 VNĐ

 • Eclair Choux Vani Cream Puff

  Kết hợp từ bột lúa mì và tinh chất vani tự nhiên tạo nên hương thơm thật khó quên.

  Giá: 39.000 VNĐ

 • Vanilla cream puff

  A traditional cream puff flavors Combined wheat flour and natural vanilla beans to create unforgettable tastes.
  Price: 32.000 VNĐ

 • Green Tea cream puff

  With original Green Tea powder from Japan, bring you a healthy, enjoyable harmony mixed in the cream.
  Price: 36.000 VNĐ

 • Paris Vanilla Cream Puff

  Choux pastry shell with fluffy custard filling shaped like a bicycle wheel. A commemoration of Paris Brest et Tour, the world’s oldest existing bicycling event.
  Price: 39.000 VNĐ

 • Cookie Vanilla cream puff

  A traditional cream puff flavors Combined wheat flour and natural vanilla beans to create unforgettable tastes.
  Price: 35.000 VNĐ

 • Paris Green Tea Cream Puff

  A lovely bike’s wheel with ice cream inside and a very sweet charming taste.
  Price: 43.000 VNĐ

Cookie Green tea cream puff

Tinh chất trà xanh tốt cho sức khoẻ và sản khoái tinh thần

Giá: 39.000 VNĐ

Eclair Choux Green Tea Cream Puffs

Với tinh chất trà xanh tốt cho sức khỏe, sảng khoái tinh thần hòa lẫn nhân kem.

Giá: 43.000 VNĐ

Eclair Choux Vani Cream Puff

Kết hợp từ bột lúa mì và tinh chất vani tự nhiên tạo nên hương thơm thật khó quên.

Giá: 39.000 VNĐ

Vanilla cream puff

A traditional cream puff flavors Combined wheat flour and natural vanilla beans to create unforgettable tastes.
Price: 32.000 VNĐ

Green Tea cream puff

With original Green Tea powder from Japan, bring you a healthy, enjoyable harmony mixed in the cream.
Price: 36.000 VNĐ

Paris Vanilla Cream Puff

Choux pastry shell with fluffy custard filling shaped like a bicycle wheel. A commemoration of Paris Brest et Tour, the world’s oldest existing bicycling event.
Price: 39.000 VNĐ

Cookie Vanilla cream puff

A traditional cream puff flavors Combined wheat flour and natural vanilla beans to create unforgettable tastes.
Price: 35.000 VNĐ

Paris Green Tea Cream Puff

A lovely bike’s wheel with ice cream inside and a very sweet charming taste.
Price: 43.000 VNĐ